مجله زردآلو شنبه 2 اردیبهشت 1396 12:45 ق.ظ نظرات ()

مرمت : سالم سازی قسمت های آسیب دیده با توجه به مسائل فرهنگی، تاریخی و سیر تحولات و اتفاقاتی كه در بنا رخ داده است.

احیا :دادن كاربری به بنای مرمت شده با توجه به پتانسیل های بنا. احیاء در واقع دادن زندگی به بنا است. در احیاء مبنا انسان است و بنا در خدمت انسان قرار می گیرد، اما در تفكر میراث گرا مبنا ،كالبد بنا است بدون در نظر گرفتن انسان. این تفكر باعث متروك شدن بنای تاریخی می شود.

نحوه  طراحی مرمت در مشخص بودن و درجات صحیح بودن روند کاری است که انجام می گیرد.

قبل از شروع عملیات کارگاه کلیه پیشنهادات طرح بایستی مورد بررسی و باز بینی قرار گیرد.

عناصری که در تهیه نقشه ها و کامل کردن طراحی مرمت مورد استفاده قرار می گیرد  به قرار زیر است :

 • نقشه های محل طرح در مقیاس   25000 : 1
 • پلان شهری و موقعیت ساختمان یا بنا در مقیاس 2000 : 1 یا 1000 : 1
 • پلان پروژه در مقیاس 500 : 1 یا 200 : 1
رلوه یا  الگو برداری :

 • رلوه  متریک : پلان ،‌نما ، مقاطع  با اندازه های معمارانه  و اندازه سطوح مختلف  در مقیاس 100 :1 یا 50 : 1
 • رلوه کامل معمارانه شامل پلانها ، نماها و مقاطع با مشخص نمودن کلیه کاراکترهای موجود در بنا
 • رلوه کلیه جزئیات ساختمانی و دکوراتیو در مقیاس 20 : 1 ، 10 : 1 ، 2 : 1
 • رلوه وضعیت های مختلف بنا مانند موقعیت دیوارها ،‌رنگها ، تأسیسات ، آب و وضعیت نمناکی مصالح و ...


نقشه های تحلیلی بنا

تحلیلهای ساختاری ( ساختار دیوارها ، گره های سازه ای ، سطوح سازه ای افقی و سقف بنا )بررسی تاریخی و تهیه اطلاعات موجود :

 • تحقیق و مشخص کردن اطلاعات مربوط به ساختمان موجود و بناهای مشابه
 • تحقیق آرشیو های موجود
 • جمع آوری اطلاعات ، نقشه ها و رلوه ها و طرح های اجرا شده یا اجرا نشده قبلی و عکسهای تاریخی موجود از بنا
 • تحقیق در مورد سبکهایی که در قسمتهای مختلف بنا دیده می شود.
 • تحقیق در مورد طبیعت تاریخی و علمی بنا ( نقاشیها ،‌برجستگی های دکوراتیو ، اطلاعات مربوط به گمانه زنی های آرکئولوژی ، تحقیق درباره مصالح به کار رفته از طریق ؛‌آندوسکوپی ، آزمایشهای گرما سنجی ، آزمایش صوتی ( سونوگرافی )  و تهیه کلیه اتفاقاتی که در طول زمان برای بنا اتفاق افتاده است.)


تهیه نقشه های اولیه که در طرح به کار گرفته می شود :

 • بازسازی مراحل مختلف ساختمانی
 • تشخیص قسمت های قابل بازسازی جهت مرمت
 • بازسازی وضعیت های تخریبی و نابسامانی بنا


نقشه های طرح :

 • طرح نقاط یا قسمتهای مختلف که میبایستی مورد آزمایش قرار گیرد . ( saggi )
 • طرح اولیه شامل تغییرات در پلان ، نماها ،‌مقاطع در مقیاس 100 : 1  یا 50 : 1
 • طرح معمارانه اصلی و قابل اجرا ( از کل بنا تا جزئیات در مقیاس 50 : 1 ، 20 : 1 ، 10 : 1 ، 5 : 1 ، 2 : 1
 • مشخص کردن جزئیات طرح ( تقویت سازه ها ، تأسیسات ، بازسازی سطوح و ...  )
 • تهیه رساله تکنیکی طرح و برنامه ریزی اجرا و در برخی موارد رساله مشخصات فنی سازه بنا
 • تهیه کتابچه جزئیات اجرا و تنظیم قرارداد اجرا که بایستی کلیه  نشانه های لازم و عکسها به آن ضمیمه گردد.
 • تهیه صورت اقلام قیمتها و پیش بینی اقتصادی و هزینه هانظریه ها ی  مهم در مرمت :

 • اوژن ویوله لدو(1879_1814م)فرانسه :  در کار مرمت به سبک شناسی یعنی یافتن روح و خصوصیات اثر نهری معتقد است و با تلفیق این شناخت و فن کاربرد مواد و فرم در دوره خاص اثر ,با تجربیات شخصی دست به مرمت میزند.
 • جان راسکین(1900-1819م):  به عقیده راسکین یک بنای تاریخی به منزله یک سند تاریخی است و باید حتی الامکان از دخالت و تغییر وضعیت آن اجتناب کرد هر چند این دخالت برای حذف قسمت های ناهماهنگ بتا یا افزودن بخش های تازه و استحکام بخشیدن به قسمت های ناپایدار و خطرناک باشد.
 • لوکا بلترامی(1933-1854م) ایتالیا: مرمت تاریخی یعنی باز سازی بنا دقیقا مطابق نقشه های بدست آمده و شواهد تاریخی.معرفی بنای خانه شیخ الاسلام در اصفهان:

 • بنای خانه شیخ الاسلام واقع در شهرستان اصفهان از بناهای مربوط به  اوایل دوره قاجاریه می باشد . این بنا در دو طبقه و از مصالح آجر ، خشت ، چوب و گچ ساخته شده است.
 • تزئینات عمده بنا عبارتند از  :گچبری ، تنگ بری ،‌آیینه کاری و تزئینات چوبی .
 • دارای سند و پلاک به شماره 3081
 • ثبت شده در آثار ملی با شماره 997 و تحت مالکیت سازمان میراث فرهنگی
 • مساحت کل 1455 متر مربع و مساحت کل زیربنا 682 متر مربعموقعیت و آدرس بنا:

اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، خیابان عبدالرزاق ، کوچه شیخ الاسلام ،‌پلا ک3081