تبلیغات

خصوصیات فیزیکی

 دو مشخصه مهم از خصوصیات فیزیکی آب ، یعنی درجه حرارات و سرعت تاثیر بیشتری بر لوله دارد ، سرعت زیاد جریان آبی ذرات جامد سخت ، سبب سایش جدار لوله و نیز تماس بیشتر اکسیژن محلول در آب با سطح لوله ، خوردگی را افزایش می دهد ، سرعت کم جریان آب حاوی مواد آلی سبب رسوب به مواد زنده و رشد و فعالیت آنها و نتیجتا ایجاد شرایط خوردگی را در لوله فراوان منماید لذا در طراحی صحیح هیدرولیکی و انتخاب سرعت مناسب می تواند خوردگی را به حداقل برساند .

افزایش درجه حرارت آب باعث تشدید واکنش های شمیایی آب و نتیجتا سبب ازدیاد خاصیت خوردگی آن می شود . در درجه حرارت بالا حلالیت کربنات کلسیم کمتر و میزان رسوب گذاری آن بیششتر شده و لوله را در برابر اثرات خوردگی آن بیشتر محافظت می نماید . از طرفی دیگر افزایش رسوب سبب کاهش قطر لوله و افزایش افت فشار و کاهش میزان انتقال آب می گردد .

 

 

 خصوصیات شیمیایی آب

 

 

ردیف

عامل مورد توجه

اثرات احتمالی

1

PH

در PH کم میزان خوردگی افزایش می یابد و در PHبالا ممکن است لوله محافظت گردد .

2

قلیائیت

ممکن است باعث بروز رسوب کربنات کلبسیم شود که باعث کنترل PH و خوردگی کاهش می یابد .

3

اکسیژن محلول D.O

باعث افزایش میزان واکنشهای شیمیایی خوردگی می شود

4

کلر باقیمانده

باعث افزایش خوردگی فلزات می شود

5

مجموع امللاح محلول

میزان زیاد آن باعث افزایش هدایت الکتریکی آب و شدت خوردگی آن می شود

6

سختی کلسیم

کلسیم ممکن است با ایجاد رسوب از خوردگی جلو گیری نموده و یا آنرا کاهش دهد .

7

هیدروژن سولفوره

باعث شدت میزان خوردگی می شود

8

کلرورها ، سولفاتها

اگر مقدار شان زیاد شود خورندگی آهن ، مس ، فولاد گالوانیزه را افزایش می دهد

 

بطور کلی عواملی که در ارزیابی خورندگی آب حایز اهمیت بوده و هر کدام دارای جایگاه خاص خود هستند و اندازه گیری آن در جهت قضاوت روی خورنده بودن آن ضروت دارد عبارتند از :

قلیائیت ، H  ،P کل جامدات محلول ، درجه حرارت سولفات و سختی ، اکسیژن محلول و کلرور .

 

 

شاخص خورندگی آب :

برای تعیین میزان خورندگی آب چاه های شاخص لایژلیه و تامین مقدار AI استفاده می شود شاخص لانژلیه بر مبنای  PH روی حلالیت کربنات کلسیم قرار دارد در صورتی که آب از کربنات کلسیم اشباه باشد PH آن را به حد اشباح یا PHS  نامند .

ضریب خورندگی AI

تعیین ضریب خورندگی برای انتخاب لوله ها بخصوص لوله های آزبست سیمان کاربرد دارد و با معادله زیر محاسبه  می گردد  

AI=PH+Log{(A)(H)  

که در آن PH عبارت است : از غلظت یونهای هیدروژن .

 A  عبارت است از مقدار کل قلیائیت به میلی گرم در لیتر و به حسب کربنات کلسیم .

H  عبارت است از سختی ناشی از کلسین میلی گرم در لیتر و به حسب کربنات کلسیم نتیجه معادله به شرح زیر تفسیر می شود .

 اگر AI  کوچکتر از 10 باشد آب دارای خاصیت خورندگی زیاد است .

اگر AI  بین 12 -10 باشد آب نسبتا خورنده است

اگر  AI  بزرگتر از 12 باشد آب خورنده نیست .

درواقع ضریب AI  فرم ساده شده L si  می باشد.

در صورتیکهPH  آب کمتر از PHS ( تعادل ) باشد آب خاصیت خورندگی داشته و چنانچه PH آب بیشتر از PH تعادل باشد آن آب رسوب دهنده است .

تاثیر خاک بر روی لوله های فولادی

معیارهای مهمی که برای تاثیر پذیری خاک بر لوله های فولادی مورد نیاز است عبارتست از طبقه بندی خاک ، مقاومت الکتریکی و PHدر بین آنها تعیین مقاومت الکتریکی حایز اهمیت است .

مقاومت الکتریکی کم خماک نشانه وجود املاح زیاد و ریز دادنه بودن خاک است نسبت میزان مقاومت خاک  و تاثیر آن از نظر خورندگی بر لوله های فولادی بشرح  جدول شماره (4-11) است .

تا کنون نسبت به ازمایش خاک در شهر رشتخوار اقدامی نشده که بتوان بر آن اساس در مورد تاثیر خاک بر روی لوله های فولادی اظهار نظر نمود ولی آنچه مسلو است اینست که املاح موجود در آب به طبیعت از خاک منطقه است لذا همانطوری که آب نسبتا خورنده است طبیعی است که خاک هم اثر خورندگی داشته باشد .

ضمنا 728 متر لوله فولادی گالوانیزه ویک و یک چهارم اینچ که در سال 1361 لوله گذاری شده عمر مفید اقتصادی آن به پایان رسیده و به دلیل خورندگی نسبی آب فرسودگی آن متحمل است که توصیه به تعویض آن می شود.

 

خطوط انتقال و مخازن ذخیره

خط انتقال چاه شماره سه ( کد ارتفاعی 7/1004) به طول 2200 متر با لوله آزبست سیمان به قطر 200 میلی متر تا مخزن 400 متر مکعبی و در ادامه تا مخزن 2000 متری مکعبی با لوله آزبست سیمان به قطر 3000 میلی متر به طول 345 متر لوله گذاری شده است خط انتقال چاه شماره 4 ( کد ارتفاعی (6/1019) با لوله آزبست سیمان به قطر 200 میلی متر به طول 130 متر به خط انتقال چاه شماره 3 وصل گردیده است خط انتقال چاه شماهر 5 ( ارتفاعی 7/1009) به طول 1382 متر تا مخزن 400 متر مکعبی با با لوله آزبست سیمان به قطر 200 میلی متر لوله گذاری سده و در محل مخزن 400 متر مکعبی به لوله انتقال 300 میلی متری تا مخزن 2000 متر مکعبی  متصل می باشد .

از چاه شماره سه و پنج به طول 1250 متر با لوله آزبست سیمان به قطر 200 میلی متر تا شبکه لوله گذاری شده است و این دو حلقه چاه قابلیت پمپاژ به شبکه و به مخزن را دارد .

مخزن 400 متر مکعب در سال 1362 کد ارتفاعی 1036 احداث گردیده که تا بلندترین و پایین ترین نقاط شهر به ترتیب 18 4/40- متر اختلاف سطح دارد کد بالاترین نقطه شهر 1/1018و پایین ترین نقطه 6/995 می باشد از این مخزن آب با یک لوله آزبست سیمان به قطر 200 میلی متر به شبکه منتقل می گردد  مخزن 2000 مترمکعبی در سال 1379 80 احداث و در مدار بهره برداری قرار گرفته این مخزن در کد ارتفاعی 6/1050 قرار گرفته  که تا بلندترین و پایین ترین نقاط شهر به ترتیب 5/32- و 55-متر اختلاف سطح دارد خطوط انتقال و موقعیت مخازن روی نقشه شماره (4-1) نشان داده ده است ضمنا نقشه های شماره (4-8) و ( 4-9) که با GPS برداشت و مساحت و محیط عرصه محاسبه نموده همراه مختصات جغرافیایی ارائه می گردد در نقشه شماره 4-9 الف پلان تاسیسات مخازن 400 و 2000 متر مکعبی نشان داده شده است