تبلیغات

شبکه

 شبکه اولیه در سالهای 42 و 41 با لوله آزبست سیمان به قطر 100و150 و 200 میلی متر به طول 3300 متر تاسیس و با نسب 6تا 7 عدد شیر برداشت عمومی توسط شهرداری به بهره برداری رسیده است از سال 1345 به بعد واگذاری انشعاب  شروع و به شبکه به تدریج توسعه یافته که عمدتا از لوله آزبست و پلی اتیلن استفاده گردیده است ولی در سالهای 62 و 61 یک خط لوله گالوانیزه یک و یک چهارم به طول 728 متر از چاه شماره سه تا مزار کاریزک و مقدار 1910 متر با لوله PVS به قطر 32 میلی متر به خارج از محدوده شهر به تعداد7 باغ در انتهای خیابان بهشتی ( سمت جنوب شهر ) انشعاب واگذار شده است در جدول ( 4-12) خطوط انتقال و شبکه به تفکیک نشان داده شده است نقشه شبکه در مقیاس 2000 : 1 در صفحات بعدی آماده است .

کل شبکه بر روی یک شیب در مقیاس 5000 :1 در انتهای گزارش آمده است .

جمع کل لوله های شبکه 25438 متر است

جمع کل لوله های خطوط انتقال 4057 متر است

 

ضوابط و نکات فنی لوله و اتصالات

با توجه به این که بخش اعظم هزینه های اکثر طرحهای آب مشرب را تهیه حمل و نصب لوله تشکیل می دهد و در هزینه های جاری نیز سهم نکهداری آن قابل توجه است لذا انتخاب لوله مناسب طرح ، نیاز به بررسی های مفصل دارد ، لازم به یاد آوری است که در هر طرح آب مشروب ، چند لوله از ابتدا نا مناسب تشخیص داده می شود و چند نوع مناسب و مطالعات فنی ، اقتصادی مقایسه ای است که انتخاب نهایی را ساده می کند  .

حفاظت در مقابل آلودگی

حفاظت در مقابل هر نوع آلودگی یکی از اساسی ترین نکات شبکه های آب مشروب بوده و بدین منظور :

الف نبایستی هیچ گونه اتصال بین لوله و متعلقات حامل آب مشروب و لوله متعلقات حامل آبهای با کیفیت نامطلوب وجود داشته باشد .

ب- امکان برگشت آب ذخیره سازی ( مثل وان ، حوض و غیره )  مشترکین و یا وسایل مصرف به شبکه چه از طریق سیفون شودن یا هر طریق دیگری وجود نداشته باشد ، با نصب شیر یک طر فه در انشعاب مشترکین ، وجود این شیر سبب می گردد تا در مواقعی که فشار در شبکه شهر کاهش می یابد ، آب شبکه درونی ساختمان به شبکه شهر نگردد ، این موضوع به جز مراعات جنبه های بهداشتی برای جلوگیری از ورود هوا به دورن شبکه شهری لازم میباشد .
ج : از عبور لوله های آب مشروب از مجاری فاضلاب ، زهکش ها ، ادم روها و حوضچه متصل به آنها و همچنین نصب لوله های آب مشروب در زمین های آلوده به فاضلاب بایستی اجتناب شود .

رعایت ضوابط و نکات فنی :

در طراحی و محاسبات  هیدرولیکی شبکه های توزیع باید کلیه ضوابط نشریه رعایت شود . بعلاوه می بایستی مسایلی از قبیل سهولت در امر بهره بر داری صرفه جویی کارگر گرفتگی و امکانات دسترسی در دوران بهره برداری نیز توجه کامل مبذول گردد .

مصالح :

لوله ها اتصالات شیرها و متعقلات بایستی با جدیدترین استانداردهای معتبر مطابقت داشته باشد و قابل قبول کارفرما باشد در صورت عدم وجود استاندارد معتبر مصالح انتخابی بایستی از نظر مشخصات فنی قابل قبول بوده و مورد تایید کار فرما قرارگیرد

انتخاب مصالح :  

باتوجه به ملاحظات فنی و اقتصادی صورت گرفته و نکات زیر می باید مورد بررسی قرار گیرد :

در دسترس بودن اولویت تهیه لوله و اتصالات و منابع داخلی شهر و استانی است .

مقاومت در مقابل فشارهای داخلی و ضربه آب .

مقاومت در مقابل نیروهای خارجی و انتخاب بستر سازی یا تکیه گاه مناسب .

مقاومت در مقابل خورندگی داخلی و خارجی و انتخاب پوشش  مناسب و حفاظتهای مناسب با به میزان خورندگی محیط .

کاهش قطر داخلی درنتیجه پوشش داخلی .

ضریب زبری مناسب باتوجه به نوع لوله ویاپوشش داخلی ان.

تغییرقطر وضریب زبری در اثر رسوب گذاری.

اسیب پذیری درمقابل ضربات احتمالی

مسایل حمل و نقل و احتمال شکستگی .

تغییر شکل پذیری لوله د رمقابل نیروهای خارجی هنگام حمل و نصب و اثر آن بر روی پوشش داخلی .

مقاومت در مقابل عوامل محیطی .

سهولت تعمیرات و نگهداری

عبور از مناطق پر پیچ و خم کوهستانی

 نصب انشعاب خانگی

حال می پردازیم به مزایا و معایب لوله هایی که در شبکه های توزیع آب شهری کاربرد بیشتری دارند .

 

انواع لوله هایی که در شبکه های آبرسانی شهری خراسان کاربرد دارد :

لوله های آزبست و سیمان

لوله های پلی اتیلن

لوله های چدنی و داکتیل

لوله های فایبر گلاس

لوله های فولادی

لوله های آزبست سیمان :

لوله های آزبست سیمان اولین بار در سال 1920 در ایتالیا تهیه گردید .

ولی در حال در ایران توسط کارخانه های مختلف ایرانیت در تهران و اصفهان ، پرسیت در لوسان ، فارسیت در اهواز و دورود ، اذریت در تبریز و .... در سه نوع تولید میگردد یک نوع در شبکه های جمع آوری و دفع فاضلابهای شهری ، روستایی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و یک نوع لوله های تحت فشار است در خطوط انتقال به شبکه های توزیع آب کاربرد دارد .

در سه کلاس تولید میگردد کلاس B : برای فشار کار 6 اتمسفر کلاس C برای فشار کار 9 اتمسفر و کلاس D : برای فشار کار 12 اتمسفر و بعضی مثل شرکت ایرانیت در صورت درخواست کلاس E با فشار بهره برداری 15 اتممسفر تولید می کند .

نوع سوم در کارهای ساختمانی و هدایت دود و سایر گازهای بخاری آبگرمن و شومینه و شوفاژ کاربرد دارد و نوع لوله چهار گوش که در شرکتهای فارسیت تولید می گردد به عنوان کانال کولر مورد استفاده قرار می گیرد .

لوله های آزبست می بایستی تا دو برابر فشار کار در کارخانه سازنده یم و نیو برابر فشار کار بعد از نصب لوله در داخل تراشه تست گردد .

این لوله ها از 10 تا 15 درصد وزنی الیاف آزبست ( پنبه نسوز یا پنبه کوهی هیدرواکسی سیلیکات منیزیم )و 85 تا 90 درصد سیمان ساخته می شود .

ساختمان لوله های آزبست سیمانی بدین صورت انجام می گیرد که نخست الیاف آربست را با کمک آب با سیمان مخلوط نموده و خمیر بدست آمده را با کمک نورد به لایه های نازک آزبست سیمان تبدیل کردد و سپس آن را روی قالب فلزی صیقلی با کلفتیهای گوناگون می چسبانند و نورد می زنند این لوله ها را برای

بدست اوردن مقاومت ابتدایی مدتی کوتاه در هوای آزاد قرار داده و قالب فلزی را ببیرون می آورند و سپس لوله را برای بدست اوردن مقاومت نهایی در استخرهای آب قرار می دهند و بدین ترتیب مدت زمان ساختن یک لوله آزبست سیمان نزدیک به یک ماه می رسد .

جدار داخلی لوله آزبست و صاف صیقلی است که در محاسبات هیدرولیکی مقدار ناصافی سطح داخلی را برابر چهار دهم میلی متر در فرمول دارسی و یسباخ و عدد 110 تا 120 را برای استفاده از فرمول هایزن و یلیامز انتخاب می نمایند .

این لوله ها در برابر آبهای خورنده مقاوم هستند با وجود این برای زیاد کردن های خورنده مقاوپت آنها در برابر آب خورنده آنها را قیر اندوک می کنند و در صورت سولفاته بودن زمین برای ساختن آنها از سیمان ضد سولفات استفاده می گردد .