تبلیغات
جوجه معمارها - طرح اختلاط بتن سبکدانه قسمت دوم
جوجه معمارها
معماری هنر طراحی نظام مندانه ،همراه با حس زیبایی شناختی انسان است
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


وبلاگ تخصصی معماری مرجع نرم افزار و فایلهای معماری طراحی نقشه باتوجه به نیاز شما (تجاری،اداری،مسکونی)پذیرفته میشود
09175481851
09037059061
سیدحمید راد

مدیر وبلاگ :حمید رضا راد

تخمین اولیه وزن یک متر مکعب بتن تا زه

§ 2 ) شیوه دقیق تر برای محاسبه مقدار مورد نیاز محاسبه استفاده از احجام اشغال شده توسط اجزای بتن می باشد.

حجم اشغال شده بوسیله اجزای معلوم یعنی حجم آب، هوا، مواد سیمانی و سنگدانه درشت از واحد حجم بتنی کم می شود تا حجم مورد نیاز برای سنگدانه ریز بدست آید.

حجم اشغال شده توسط هر جزو در بتن برابر با حاصل قسمت جرم آن به جرم حجمی اش می باشد.

مقادیر بدست آمده از این جدول برای بتنهای با 330 کیلوگرم و با چگالی ویژه 7/2 و مقدار اسلامپ 75 تا100 میلی متر می باشد.

بازای هر 5 کیلوگرم تغییر در مقدارآب بدست آمده در جدول مربوطه باید مقادیر 8 کیلوگرم تصحیح شود.

برای هر 20 کیلوگرم تغییر در مقدار سیمان ،نسبت به 330 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم مقادیر تغییر داده شوند.

برای هر 1/0 اختلاف چگالی سنگدانه نسبت به 7/2 ،مقادیر بدست آمده از جدول 60 کیلوگرم تغییر می نماید.

برای هردر صد کاهش مقدار حباب هوا نیز مقادیر یک درصد افزایش داده شوند.

گام هشتم: اصلاحات مربوط به رطوبت سنگدانه

§ هنگام وزن کردن مقادیر واقعی سنگدانه برای بتن باید رطوبت سنگدانه ها در نظر گرفته شود.

§ عموماً سنگدانه ها خیس می باشند و وزن خشک آنها باید به اندازه درصد رطوبت کل، شامل درصد جذب و رطوبت سطحی، افزایش یابد و از آب اختلاط به اندازه آب آزادی که توسط سنگدانه ها (یعنی رطوبت کل سنگدانه ها منهای درصد جذب آب) به مخلوط اضافه می شود، کاسته شود.

گام نهم: اصلاحات مربوط به ساخت مخلوطهای آزمایشی

آب اختلاط تخمینی اصلاح شده برابر است با مقدار آب اختلاط واقعی استفاده شده در مخلوط آزمایشی تقسیم بر بازده مخلوط آزمایشی در یک متر مکعب برای هر 10mm افزایش یا کاهش مورد نظر در اسلامپ، مقدار آب باید به اندازه 2kg/m3 افزایش یا کاهش یابد.

§ اگر پس از ساخت مخلوط آزمایش بتن هوازایی شده، مقدار هوای مورد نظر بدست نیاید باید مقدار ماده افزودنی حباب هواساز مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

§ به ازای هر یک درصد افزایش یا کاهش مقدار هوای مخلوط آزمایشی، باید مقدار آب اختلاط بند بالا به اندازه 3kg در مترمکعب کاهش یا افزایش یابد.

§ در صورت تعیین نسبت اجزای مخلوط براساس جرم واحد حجم بتن تازه باشد، مقدار تجدیدنظر شده برابر با جرم واحد حجم اندازه گیری شده مخلوط آزمایشی اولیه برحسب kg/m3 می باشد که به اندازه درصد افزایش یا کاهش لازم در مقدار هوای مخلوط آزمایشی اصلاح شده، کاهش یا افزایش یافته باشد.

§ جهت محاسبه جرم اجزای مخلوط آزمایش جدید مراحل کار را از گام 4 دوباره شروع کنید در صورت نیاز حجم سنگدانه درشت بدست آمده از جدول مربوطه را اصلاح کنید.

یکی از عوامل موثر در مقاومت بتن (بطور غیرمستقیم)، رعایت ضوابط دانه بندی شن و ماسه است که در طرح مخلوط بتن اهمیت زیادی دارد. از نظر تئوری، دانه بندی خوب به قسمی است که دانه های ریزتر فضای خالی بین دانه های درشت تر را پر کنند و باعث تراکم هرچه بیشتر شن و ماسه در بتن شوند. تراکم بیشتر بتن باعث افزایش وزن مخصوص و همچنین مقاومت آن نسبت به نمونه مشابه می شود. با مقاومت ثابت، بتن با دانه بندی بهتر احتیاج به سیمان کمتری دارد و چون سیمان از مصالح نسبتاً گران است، لذا دانه بندی بهتر اقتصادی تر است.

دانه بندی یعنی عمل تقسیم سنگدانه ها به بخش های مختلف ذرات هم اندازه و تعیین توزیع وزنی آنها. در عمل هر بخش حاوی ذرات بین حدود اندازه ایی معین می باشد که این حدود همان اندازه های چشمه های الک های استاندارد هستند. برای درک بهتر، این توزیع با منحنی نشان داده می شود (منحنی دانه بندی).

باید متذکر شد که هیچگونه منحنی دانه بندی ایده آل وجود ندارد ولی هدف، حصول یک حد اعتدال است. سوای الزامات فیزیکی، جنبه های اقتصادی را هم نباید فراموش نمود. بتن باید با مصالحی ساخته شود که بتوان آنها را با هزینه کم تولید نمود و بنابراین نمی توان هیچگونه محدودیت های بسیار باریکی را برای سنگدانه ها قایل شد. پیشنهاد شده است که عوامل اصلی کنترل کننده دانه بندی مطلوب سنگدانه ها عبارتند از: مساحت سطح سنگدانه ها (تعیین کننده مقدار آب لازم برای تر نمودن تمامی مواد جامد). حجم نسبی اشغال شده بوسیله سنگدانه ها، کارایی بتن و تمایل به جداشدگی مواد از یکدیگر.

مدول نرمی عدد منفردی است که از نتایج آزمایش دانه بندی ماسه بدست می آید و برابر است با مجموع درصد های تجمعی مانده روی الک No.100 و الک های بالای آن مستقیم بر صد. این عدد نشان دهنده متوسط اندازه دانه های ماسه است، بطوریکه مدول نرمی کم نشان دهنده ریز دانه بودن ماسه و مدول نرمی زیاد نشان دهنده درشت دانه بودن ماسه است. واضح است که یک عدد متوسط نمی تواند معرف یک توزیع باشد، لذا مدول نرمی نمی تواند معرف منحنی های دانه بندی مختلف باشد. از مدول نرمی در ارزیابی سنگدانه ها و بعضی روش های طرح اختلاط بتن استفاده می شود.

استاندارد ASTM-C33 تصریح کرده است که مدول نرمی ماسه مورد استفاده برای ساخت بتن باید بین 3/2 تا 1/3 باشد.

مراحل آزمایش

1- از دپوی مصالح سنگی آزمایشگاه به میزان gr4000 ماسه و یا gr 10000 شن خشک نمونه برداری نمایید. نمونه سنگدانه باید نماینده کل توده سنگدانه باشد، در غیر اینصورت نتایج آزمایش قابل استناد نخواهد بود. برای اینکار سعی کنید نمونه سنگدانه ها از قسمت های مختلف دپو تهیه شده باشد.

2- نمونه را کاملاً مخلوط نموده و میزان آن را به مقدار مناسبی (در حدود gr 1000 برای ماسه و gr 2500 برای شن) برای انجام آزمایش کاهش دهید. برای اینکار از روشی موسوم به روش کوارتر یا روش چهار – دو استفاده کنید. نمونه سنگدانه ها را بر روی یک سطح صاف پخش کنید. با وسیله مناسبی آن را به چهار قسمت تقریباً مساوی تقسیم نمایید. دو قسمت از این چهار قسمت را که بصورت ضربدری مقابل یکدیگر هستند انتخاب نموده و بقیه دانه ها را کنار بگذارید. باین دو قسمت را با هم کاملاً مخلوط کرده و دوبار عمل چهار – دو را روی آن انجام دهید. سنگدانه های باقیمانده را وزن نمایید.

3- معمولاً الک های مناسب برای دانه بندی یک نمونه ماسه بشرح زیر می باشند:

No.100 No.50 No.30 No.16 No.8 No.4 3/8” شماره یا اندازه الک

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75 9.50 اندازه چشمه (mm)

و برای شن از الک های زیر استفاده می شود:

No.8 No.4 3/8” ½” ¾” 1” شماره یا اندازه الک

2.36 4.75 9.50 12.50 19.0 25.0 اندازه چشمه (mm)

هر یک از الک های فوق را پس از تمیز نمودن با برس مناسب، وزن کرده و آنها را به ترتیب اندازه روی هم سورا نمایید. یک سینی الک را نیز پس از تمیز نمودن وزن کرده در زیر مجموعه الک ها قرار دهید و سنگدانه های حاصل از روش چهار – دو را با دقت روی الک بالایی (الک 9.50mm برای ماسه و الک 25mm برای شن) بریزید. آنگاه یک درپوش روی مجموعه الک ها بگذارید.

4- مجموعه فوق باید بطریق مناسبی تکان داده شود تا دانه های سنگی فرصت عبور از چشمه های الک را بیابند و بر حسب اندازه شان روی الک های مختلف متوقف شوند. برای اینکار از دستگاه شیکر (لرزاننده یا تکان دهنده) مخصوص الک استفاده نمایید. مجموعه الک ها بهمراه درپوش و سینی را روی دستگاه قرار داده، پیچ های آن را کاملا محکوم نموده و دستگاه را روشن کنید. اجازه دهید الک ها حدود 15-10 دقیقه لرزاننده شوند. سپس دستگاه لرزاننده را خاموش کرده و مجموعه الک ها را از روی آن بردارید...

 .

ارزیابی بتن براساس مقاومت

در کلیه کتابها و آئین نامه ها و فهرست بهاء موجود در کشور، بتن براساس عیار سیمان مصرفی مشخص شده و میشود که این کار باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی نظیر منابع و معادن، خسارت به محیط زیست و افزایش هزینه طرح و ..... میشود . چنانچه میدانیم مصرف زیاد سیمان در ساخت سازه ها با وجود افزایش هزینه تمام شده به کاهش مقاومت بتن منجر می‌شود. مراکز تحقیقاتی کشور در حال بررسی این موضوع هستند که در کتب و آئین نامه ها، فهرست بهاء ملاک پرداخت هزینه بتن، مقاومت بدست آمده باشد. در این حالت پیمانکاران و شاغلین در بخش ساخت و ساز کشور برای کاهش هزینه و افزایش بهره وری با آزمایشگاههای کشور همکاری خواهند داشت.

در فهرست بهاء ابنیه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و .... سال 1382 قسمت کلیات ، جدول تطبیقی پرداخت بهای بتن ریزی براساس مقاومت فشاری مشخصه بتن برحسب مگا پاسکال درج شده است که نشانگر این واقعیت است که همکاران دلسوزی در تلاش حفظ محیط زیست ، منابع و معادن و سرمایه های کشور هستند، اما متاسفانه در سالهای 1383 و 1384 این جدول بجای کامل شدن، کلا" حذف شد.

عیار سیمان برحسب کیلوگرم در مترمکعب بتن

مقاومت فشاری مشخصه بتن

250

18 تا 23

300

بیش از 23 تا 28

350

بیش از 28 تا 33

400

بیش از 33 تا 38

جدول شماره یک - تطبیقی پرداخت بهای بتن ریزی براساس مقاومت

با استفاده از فرمولهای ریاضی مشخص میشود که برای بتن با 350 عیار سیمان برحسب کیلوگرم در مترمکعب مقاومت فشاری بتن طبق آزمونه های استوانه ای 25 مگا پاسکال میباشد (جدول شماره دو )که در جدول شماره یک فوق مقاومت بیشتری درج شده و این نماد از ارزیابی بتن براساس مقاومت ، حفظ محیط زیست ،‌ منابع و معادن کشور ، کاهش هزینه ساخت ساز و .... است .

مقدار سیمان

نوع بتن

150

C10

200

C12

250

C16

300

C20

350

C25

جدول شماره دو – مقدار سیمان مفروض شده در برآورد بتن ریزی


تعیین نسبت سنگ دانه , آب و سیمان

بتنهای توانمند و ویژه

سالهای زیادی است که از بتن بعنوان یک ماده ساختمانی مهم و با تحمل فشارهای بالا جهت ساخت و ساز انواع سازهها استفاده میشود. ضعف این ماده مهم و پر مصرف ساختمانی در مقابل کشش با قرار دادن آرماتور تا حد زیادی جبران شده است. در سالهای اخیر و با بررسی دوام سازههای بتنی مسلح بویژه در مناطق خورنده و سخت برای بتن نظر اکثر کارشناسان و دست اندرکاران کارهای بتنی به این مسأله جلب شده است که مقاومت به تنهایی نمیتواند جوابگوی کلیه خواص مربوط به بتن بخصوص دوام آن باشد و لازم است در طراحی بتن برای مناطق مختلف علاوه بر مسأله مقاومت و تحمل بارها در طول مدت بهرهدهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر با اضافه نمودن مواد مختلف بتن و تغییرات در طرح اختلاط میتوان به بتنهایی دست یافت که بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت آنها از نقطه نظر دوام به بتنهایی با دوام بالا دست یافت. مسأله محیط زیست و آلودگی آن نیز در سالهای اخیر نظر جهانیان را بخود معطوف ساخته است. کاربرد مواد و مصالحی که در ساخت آن آلودگی کمتری به محیط منتقل گردد و همچنین برداشت مصالح طبیعی که کمتر محیط را تخریب نماید، مورد توجه خاص قرار دارد. در این راستا محدودیت کاربرد سنگدانهها، دستیابی به مواد جدید و نیز استفاده از مواد زائد کارخانهها و آلایندههای محیط زیست در بتن در رأس برنامههای تحقیقاتی پارهای از کشورهای جهان قرار گرفته است.

علاوه بر خود بتن و مصالح تشکیل دهنده آن در سالهای اخیر بر روی آرماتور مصرفی در سازههای بتنی مسلح نیز تحولاتی صورت گرفته است. بعنوان مثال و برای پرهیز از خطر خوردگی آرماتور، از فولادهای ضد زنگ و نیز آرماتورهای ساخته شده با الیاف مختلف پلاستیکی و پلیمری در محیطهای بسیار خورنده استفاده میشود. کار بر روی عملکرد دراز مدت چنین موادی هنوز ادامه دارد.

در مقاله اخیر به چند مورد از بتنهای جدید که چند سالی است از آنها در صنعت ساخت و ساز برای سازههای بتنی استفاده میشود اشاره شده و مواد جدید مورد استفاده در بتن که تحقیقات روی آنها هنوز ادامه دارد، نیز بیان خواهد شد. بعنوان مثال بتنهای با مقاومت زیاد و بتنهای توانمند و با عملکرد بالا در این خصوص جایگاه ویژهای دارند. کاربرد الیاف و مواد مختلف در بتن برای افزایش نرمی آن و مقاومت در مقابل بارهای ضربهای و نیروهای ناشی از زلزله مورد دیگری از بتنهای خاص میباشد. با نگرشی عمیق به مسأله دوام بتن و ضمن تأمین مقاومت لازم، کاربرد بتنهای با کارایی بالا که اجرای آن را نیز آسان میسازد در برنامه کار مراکز بسیاری قرار گرفته و برخی از این بتنها با اضافه کردن افزودنیهای مختلف به آنها، اینک وارد صنعت بتن شدهاند.

● بتن با مقاومت زیاد

امروزه بر اساس تکنولوژی رایج بتن، ساخت بتنهای با مقاومتهای فشاری زیاد و دور از انتظار که میتواند برای طراحی سازههای اجرایی رایج مورد استفاده قرار گیرند، امکانپذیر میباشد. اگر چه اغلب آییننامههای بتن هنوز مقاومت بتن مورد استفاده در سازهها را به
MPa ۶۰ محدود میکنند، اما آییننامههای جدید اخیراً حدی بالاتر از MPa ۱۰۵ را نیز در نظر گرفتهاند ] ۱ [. ساخت بتنهای با مقاومت زیاد و در حد MPa ۱۲۰ و کاربرد آن در ساختمانهای بلند در کشورهای پیشرفته دنیا رواج یافته است. این مقاومت با اضافه نمودن مواد ریز و فعال به سیمان تا حدی افزایش یافته که بتنهایی با مقاومتهای فشاری بین MPa ۲۰۰ و MPa ۸۰۰ و مقاومتهای کششی بین MPa ۳۰ و MPa ۱۵۰ در نمونههای آزمایشگاهی بدست آمده است. برای دستیابی به چنین مقاومتهایی لازم است تغییراتی در طرح اختلاط داده و از مواد و افزودنیهای جدیدی استفاده نمود.

از عوامل مهم در رسیدن به چنین مقاومتهایی استفاده از سنگدانههای مقاوم و کاهش حداکثر اندازه سنگدانه در مخلوط بتنی برای همگنی بیشتر آن میباشد. همچنین با استفاده از مواد بسیار ریزدانه و با اندازههای کمتر از دهم میکرون میتوان مجموعهای متراکمتر و با تخلخل بسیار کم که بالاترین وزن مخصوص را خواهد داشت، تهیه نمود. در بتنهای با مقاومت زیاد بایستی تا حد ممکن نسبت آب به سیمان (
w/c) را کاهش داد (امروزه حتی نسبت ۱۸/۰ = w/c استفاده شده است) که در این حالت بعضی دانههای سیمان هیدراته نشده بصورت مواد ریزدانه پرکننده، دانسیته را افزایش داده و در نتیجه سبب افزایش مقاومت میشوند. بدیهی است برای تأمین کارایی چنین مخلوطهایی با آب بسیار کم لازم است از روان کننده ها، فوق روانکننده ها و پخش کننده ذرات ریز در بتن استفاده نمود. برای افزایش نرمی چنین بتنهایی (با افزایش مقاومت شکنندگی و تردی بتن افزایش مییابد) میتوان به آنها الیافهای کوتاه اضافه نمود. در ساخت چنین بتنهایی (مقاومت در حد فولاد و بالاتر) از روشهای سخت شده تحت فشار و دما برای عمل آوری بتن و تأمین مقاومت اولیه زیاد استفاده میگردد.

● بتن های با کارایی بسیار زیاد (بتن خود متراکم)

امروزه در بعضی کشورهای جهان و بویژه در ژاپن بتن جدیدی با کارایی بسیار بالا که نیاز به لرزاندن نداشته و خودبخود متراکم میگردد ساخته شده و در برخی پروژهها اجرا شده است. با داشتن کارایی بسیار زیاد این بتن در اجرا، خطر جدایی سنگدانهها و خمیر را نداشته و در عین حال از مقاومت زیاد و دوام نسبتاً بالایی برخوردار است. در طرح اختلاط این بتن، موارد زیر در نظر گرفته شده است.

میزان شن در این بتن حدود ۵۰ درصد حجم مواد جامد بتن بوده و در آن ماسه به میزان

۴۰ درصد حجم ملات استفاده شده است. نسبت آب به مواد ریزدانه و پودری بر اساس خواص مواد ریز بین۹/۰ تا ۱ انتخاب میشود. برای تعیین میزان نسبت آب به سیمان و مقدار فوق روان کننده مخصوص مصرفی با استفاده از روش میز روانی، مقدار بهینه با آزمون و خطا تعیین میگردد ]۲و۳[.

● بتن با سنگدانه بازیافتی

امروزه با توجه به پیشرفت جمعیت و مشکل فضا در شهرهای بزرگ برای ساخت و ساز لازم است ساختمانهای قدیمی بتنی تخریب و بجای آن ساختمانهای بلند جدید احداث شوند. در کشور ژاپن و چند کشور اروپایی که زمین و فضای لازم برای ایجاد بنا ارزش ویژهای دارد و همچنین برای جلوگیری از مسائل محیطزیستی که از تخریب ساختمانها ناشی میشود و کاربرد مصالح آن در بنای جدید تحقیقات وسیعی در ساخت بتن با سنگدانه بازیافتی (خورد کردن بتن قدیم و استفاده از آن بعنوان سنگدانه در بتن جدید) در حال انجام است. بعنوان مثال در کشور هلند هر سال حدود ۱۰ میلیون تن مصالح ناشی از تخریب ساختمانهای بتنی که حدود ۳/۱ حجم بتن مورد نیاز در ساخت ساختمانهاست، تولید میشود. قرار است نیمی از این مصالح در بتنهای جدید استفاده شوند. در حال حاضر تحقیقات روی میزان جمعشدگی و خزش و دوام این بتنها ادامه دارد تا در قرن بیست و یکم کاربرد وسیعتر آن را امکانپذیر سازد.

● بتنهای با نرمی بالا

امروزه کاربرد بتن با نرمی بالاتر که بتواند تغییر شکلهای زیاد را بدون شکست تحمل نماید، مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات وسیعی در خصوص تأمین نرمی لازم در بتن با الیافهای مختلف و حتی حذف آرماتور در حال انجام میباشد. هدف از کاربرد الیاف در بتن افزایش مقاومت کششی، کنترل گسترش ترکها و افزایش طاقت (
Toughness) بتن میباشد تا قطعه بتنی بتواند در مقابل بارهای وارده در یک مقطع ترک خورده تغییر شکلهای زیادی را پس از نقطه حداکثر تنش تحمل نماید.

بتن با الیاف مختلف در سالهای اخیر در سازههای عمدهای چون روسازی راهها و فرودگاهها، بتن پیهای عظیم با تغییر شکلهای زیاد و بویژه در پوشش بتنی تونلها بکار رفته است. در ساخت پوشش تونلها بتن الیافی با پاشیدن بر جداره شکل میپذیرد. اخیراً برای حذف ترکها در پوشش تونلهایی که بصورت چند تکه پیش ساخته اجرا میشود از بتن بدون آرماتور و تنها الیاف استفاده شده و این نوع بتن سبب حذف ترکها در حین عملآوری و حمل و نقل قطعات و نصب آنها برای کامل کردن مقطع تونلهای مترو شده است.

در نوع بسیار جدید بتن الیافی که میتوان با آن به حداکثر نرمی در بتن رسید از روش ریختن دوغاب روی الیاف (
SIFCON) استفاده میشود. در این روش ابتدا الیاف ریخته شده و سپس فضای بین آنها با ملات دوغابی پر میشود. میزان الیاف در این بتن حدود ۱۰ درصد میباشد که حدود ۱۰ برابر میزان الیاف در بتنهای الیافی متداول است. با این مصالح لایههای محافظی بدون ترک و تقریباً غیر قابل نفوذ میتوان ایجاد نمود. بعلت نرمی زیاد این قطعات ظرفیت تغییر شکلپذیری این قطعات به میزان ظرفیت دالهای فولادی میرسد. مقاومت فشاری این نوع بتن حدود ۱۱۰-۸۵ مگاپاسکال و مقاومت خمشی حدود ۴۵-۳۵ مگاپاسکال میباشد. از این قطعات نه تنها میتوان بعنوان لایههای محافظ کوچک استفاده نمود، بلکه در باندهای فرودگاه در برابر ضربات عملکرد خوبی نشان میدهند. در کارهای تعمیراتی دالها میتوان از آنها بعنوان لایه روی بتن قدیم و بدون درز و در زمانی کوتاه استفاده نمود ]۴[.

● آرماتورهای غیر فولادی در بتن

در سالهای اخیر استفاده محدودی از آرماتورهای غیر فلزی آغاز گشته است هر چند تحقیقات بر روی کاربرد وسیعتر آنها و عملکرد دراز مدت این نوع آرماتورها ادامه دارد. این آرماتورها که معروف به آرماتورهای با الیاف پلاستیکی (
FRP) هستند از الیاف مختلفی چون الیاف شیشهای (GFRP)، الیاف آرامیدی (AFRP) و الیاف کربنی (CFRP) در یک رزین چسباننده تشکیل شده اند.

خاصیت عمده این آرماتوها که سبب کاربرد آنها شده است، مقاومت در برابر خوردگی آنهاست که میتواند در محیطهای بسیار خورنده دوام دراز مدتی داشته باشند. علاوه بر این مقاومت بالا، مقاومت به خستگی بالا، ظرفیت بالای تغییر شکل ارتجاعی، مقاومت الکتریکی زیاد و هدایت مغناطیسی پایین و کم این مواد از مزایای آنها شمرده میشود. البته این مواد معایبی چون کرنش گسیختگی کم و شکننده بودن و خزش زیاد و تفاوت قابل ملاحظه ضریب انبساط حرارتی آنها در مقایسه با بتن را به همراه دارند ] ۵[.

اخیراً از الیاف مختلف شبکههایی بافته شده و بصورت یک شبکه آرماتور در سطح بتن برای کنترل ترک و کم کردن عرض آن و همچنین در دیوارهای نمای بتنی از آن استفاده میکنند. تحقیقات روی کاربرد صفحات الیافی بجای صفحات فولادی برای تقویت قطعات خمشی و تیرها و دالها بویژه در پلها ادامه دارد. این صفحات بارزینهای اپوکسی به نواحی کششی از خارج اتصال داده میشوند. کاربرد صفحات با الیاف کربنی برای این تقویت بیشتر رایج گشته و در چندین پل در ژاپن و در بعضی کشورهای اروپایی از آن استفاده شده است ]۶[.

● بتنهای ابداعی

در بعضی موارد با تغییر در مواد تشکیل دهنده بتن و با روشهای ابداعی میتوان پارهای از خواص نامطلوب بتن را حذف نمود. این امر منجر به پیدایش بتنهای خاص با خواص ویژهای میگردد. بعنوان مثال تغییراتی است که میتوان در ترکیب بتنهای با مقاومت زیاد که این روزها کاربرد بیشتری پیدا میکنند را نام برد. بتنهای با مقاومت بالا معمولاً با سیمان زیاد و نسبت آب به سیمان کم و اضافه و جایگزین نمودن سیمان با دوده سیلیس ساخته میشوند. در حین عمل هیدراسیون سیمان و سخت شدن این بتنها چون آب داخل بتن کافی نیستَ، مقداری آب از سطح خارجی به قسمت داخلی برای تکمیل عمل فوق میرسد. بنابراین بتن های با مقاومت زیاد در ساعت اولیه سخت شدن دچار جمعشدگی ذاتی قابل ملاحظهای میشوند. ممکن است اثرات منفی دیگری نظیر حساسیت به ترکخوردگی بیشتر در این بتنها مشاهده شود. این معایب را میتوان با روش سادهای برطرف نمود. در یک عمل ابداعی میتوان حدود ۲۵ درصد از حجم سنگدانه را با سنگدانه سبک وزن قبلاً خیس شده جایگزین نمود. این سنگدانهها باعث ایجاد ذخیره آب در بتن شده و محیطی با عملآوری مرطوب فراهم میسازند. نتیجه اضافه کردن سنگدانه پیش اشباع شده به بتن با مقاومت زیاد، کاهش جمعشدگی ذاتی و کم شدن و حذف ترکهای مویی خواهد بود. همچنین تراکم و دانسیته بالای بتنهای با مقاومت زیاد سبب کاهش مقاومت در برابر آتش این بتنها میشود که بعنوان یک عیب محسوب میشود. در دمای بالا آب شیمیایی خمیر سیمان بخار شده ولی به علت متراکم بودن بتن با مقاومت زیاد نمیتواند از آن خارج شود. در نتیجه پوشش بتنی بصورت ورقه جدا شده و ظرفیت بارپذیری ستون کاهش مییابد. در یک کار ابداعی میتوان الیاف پروپیلنی به بتن اضافه نمود. در دمای بالا الیاف ذوب شده و کانالهایی برای فرار و خروج بخار آب از بتن فراهم میسازند و از ورقه ورقه شدن بتن جلوگیری بعمل میآورند ]۷[.

● نتیجه گیری

در سالهای اخیر تحول عظیمی در تکنولوژی بتن و پیدایش بتنهای جدید صورت گرفته است. این تحولات به پیدایش بتنهای با مقاومت بسیار زیاد، بتنهای با نرمی بالا، بتنهای با آرماتورهای غیرفلزی، بتن با کارایی بسیار زیاد، بتن با سنگدانههای بازیافتی و بتنهای ابداعی منجر شده است. باید اذعان نمود که نتایج تحقیقات سالهای آخر قرن حاضر و ادامه آنها در قرن جدید میتواند نگرش تازهای به بتن بعنوان یک ماده ساختمانی پرمصرف بدهد. این نتایج منجر خواهد شد تا دیدگاه بتن بعنوان تنها یک ماده با مقاومت فشاری خوب به کلی دگرگون شده و خواص جدید بتنهای نوین نظر اکثر دست اندرکاران پروژههای عظیم عمرانی را در جهان بخود معطوف سازد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی